NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2018 Mar
          Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt 2018

Naam: Weerstation t Zandt  Plaats: t Zandt  Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m Lat: N 53° 22' 05"  Lon: O 006° 46' 26"

         Temperatuur (°C), Regen (mm), Wind snelheid (m/s)

                   Hitte Koel     gem
  gem.                gr  gr     Wind         
Dag Temp Hoog  Tijd  Laag  Tijd  d.  d.  Regen Snelh Hoog  Tijd  richt
__________________________________________________________________________________
01 -5,5 -2,2  14:14 -8,8  00:00 24,1  0,0  0,0  8,1 16,1  12:06   O
02 -5,0 -1,3  14:18 -8,7  07:17 23,8  0,0  0,0  7,2 15,2  00:13   O
03 -4,4 -0,1  15:46 -8,7  07:09 22,9  0,0  0,0  5,3 12,5  12:06  OZO
04 -0,6  3,6  15:20 -4,7  07:06 18,7  0,0  0,0  3,6 11,2  00:45  OZO
05  6,1 10,6  15:02  1,6  01:04 12,9  0,0  2,8  1,7  8,0  03:57  ZZW
06  6,3 11,9  15:26  0,6  07:40 13,6  0,0  0,0  1,1  5,4  06:43  OZO
07  4,3  8,8  13:55 -0,3  07:55 14,8  0,0  0,2  0,7  4,0  13:43  OZO
08  4,1  7,1  12:20  1,1  00:00 14,4  0,0  5,0  2,1 11,6  23:40  ZW
09  4,8  8,2  13:11  1,3  05:08 14,0  0,0  1,0  1,7 11,2  01:12  WZW
10  8,5 14,1  16:11  2,9  05:20 10,4  0,0  3,6  1,4  7,2  07:23  ZO
11  9,1 12,7  16:12  5,4  23:58  8,0  0,0  0,6  1,4  7,6  12:48   Z
12  9,1 14,4  16:21  3,7  01:46 10,4  0,0  3,4  0,5  5,8  18:31  ZO
13  4,6  6,1  00:00  3,0  09:10 13,8  0,0  4,8  2,6  9,4  16:53   N
14  4,3  7,3  12:58  1,2  23:58 14,0  0,0  0,0  1,6  7,2  14:28  OZO
15  4,4  7,9  14:51  0,9  00:33 14,3  0,0  0,0  6,0 14,3  10:48  OZO
16  1,2  3,7  01:22 -1,3  23:59 16,7  0,0  0,0  7,1 15,6  21:59   O
17 -1,4  0,7  15:15 -3,4  07:02 20,0  0,0  0,0  9,0 18,8  09:57   O
18 -1,5  1,6  15:20 -4,5  06:57 20,0  0,0  0,0  7,7 15,2  09:49   O
19 -0,5  2,9  13:23 -3,9  06:40 19,3  0,0  0,0  4,0  9,8  16:10  ONO
20  2,6  5,9  13:31 -0,8  23:49 15,5  0,0  0,4  4,2 12,1  11:12  NNO
21  2,6  7,4  13:45 -2,3  07:04 15,8  0,0  0,8  1,2  7,6  14:18  WNW
22  4,5  6,3  13:37  2,6  00:00 13,7  0,0  3,0  2,4 11,2  10:14  WNW
23  5,8  7,4  14:46  4,2  00:00 12,8  0,0  0,2  1,5  7,6  13:48  ZW
24  6,9  9,2  14:42  4,6  05:10 12,2  0,0  0,4  1,1  4,9  16:27  ONO
25  4,6  6,8  14:50  2,4  23:59 12,6  0,0  0,0  0,7  4,0  15:49  NNO
26  4,7  9,7  15:34 -0,4  02:24 14,4  0,0  0,0  0,9  5,8  15:58   N
27  5,8 10,7  15:53  0,8  05:27 13,0  0,0  0,6  0,9  7,2  17:53   Z
28  5,2  7,5  15:33  2,9  23:15 12,7  0,0 11,4  1,4  6,7  23:44  ZO
29  6,0  9,5  13:43  2,4  23:48 13,3  0,0  1,2  1,9  8,5  00:19  WNW
30  6,1 10,6  17:39  1,6  02:42 13,3  0,0  2,8  3,9 10,3  12:47  OZO
31  6,7  9,2  14:40  4,2  23:55 12,2  0,0  2,2  3,3  8,5  00:18  OZO
__________________________________________________________________________________
   3,5 14,4  12  -8,8   1  467,6  0,0 44,4  3,1 18,8  17    O

Max >= 22,0 0
Max <=  0,0 3
Min <=  0,0 12
Min <= -18,0 0
Max Regen: 11,4 op dag 28
Regendagen 18 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3 Koel Basis: 18,3 Method: Integration