X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårJuli2024Hela tiden
Temperatur (F)68.2 ↑ 73.8 (16:04)
↓ 52.2 (03:19)
↑ 70.0 (12:19)
↓ 55.2 (23:44)
↑ 85.5 (20)
↓ 52.0 (7)
↑ 85.8 (Juni 27)
↓ 22.3 (Jan 11)
↑ 85.8 (2024 Juni 27)
↓ 22.3 (2024 Jan 11)
Regn (in)0 0.000.025.4924.6543.72
Fuktighet (%)87 ↑ 95 (06:54)
↓ 67 (16:04)
↑ 95 (01:49)
↓ 69 (17:54)
↑ 99 (13)
↓ 57 (19)
↑ 99 (Feb 11)
↓ 33 (Maj 14)
↑ 99 (2023 Okt 21)
↓ 33 (2024 Maj 14)
Daggpunkt (F)64 ↑ 64.2 (13:44)
↓ 49.8 (03:04)
↑ 62.2 (12:14)
↓ 51.4 (23:44)
↑ 73.2 (20)
↓ 47.8 (4)
↑ 73.4 (Juni 26)
↓ 19.9 (Jan 11)
↑ 73.4 (2024 Juni 26)
↓ 19.9 (2024 Jan 11)
Tryck (inHg)29.83 ↑ 30.08 (00:09)
↓ 29.83 (19:09)
↑ 30.13 (12:34)
↓ 30.03 (00:09)
↑ 30.22 (18)
↓ 29.41 (6)
↑ 30.67 (Jan 9)
↓ 0.00 (Apr 1)
↑ 30.67 (2024 Jan 9)
↓ 0.00 (2024 Apr 1)
Vind (mph)0.9 10.9 (13:19)8.9 (15:00)62.0 (6)62.0 (Jul 6)65.1 (2023 Dec 22)
Vindil (mph)6 16.1 (14:14)14.1 (15:14)64.0 (6)64.0 (Jul 6)64.0 (2024 Jul 6)
Solar (w/m2)21 796 (14:24)1151 (12:14)1299 (8)1299 (Jul 8)1299 (2024 Jul 8)
UV (Index)0 0.0 (00:09)0.0 (00:09)4.0 (5)4.0 (Jul 5)4.0 (2024 Jul 5)