X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårSeptember2023Hele tiden
Temperatur (C)14.1 ↑ 15.3 (00:24)
↓ 14.0 (03:50)
↑ 21.2 (15:25)
↓ 12.3 (07:45)
↑ 23.4 (12)
↓ 9.8 (15)
↑ 23.4 (Sep 12)
↓ 9.8 (Sep 15)
↑ 23.4 (2023 Sep 12)
↓ 9.8 (2023 Sep 15)
Regn (mm)0 0.00.064.264.264.2
Luftfuktighet (%)91 ↑ 92 (02:45)
↓ 90 (00:09)
↑ 92 (08:35)
↓ 72 (14:50)
↑ 98 (18)
↓ 61 (14)
↑ 98 (Sep 18)
↓ 61 (Sep 14)
↑ 98 (2023 Sep 18)
↓ 61 (2023 Sep 14)
Duggpunkt (C)12.6 ↑ 13.6 (00:14)
↓ 12.6 (02:05)
↑ 16.5 (14:45)
↓ 10.8 (07:20)
↑ 20.2 (18)
↓ 8.5 (15)
↑ 20.2 (Sep 18)
↓ 8.5 (Sep 15)
↑ 20.2 (2023 Sep 18)
↓ 8.5 (2023 Sep 15)
Trykk (hPa)1019.1 ↑ 1019.3 (00:39)
↓ 1018.7 (02:05)
↑ 1022.8 (00:24)
↓ 1018.5 (19:00)
↑ 1024.5 (24)
↓ 995.7 (21)
↑ 1024.5 (Sep 24)
↓ 995.7 (Sep 21)
↑ 1024.5 (2023 Sep 24)
↓ 995.7 (2023 Sep 21)
Vind (m/s)0.4 1.8 (00:24)4.0 (14:25)9.4 (13)9.4 (Sep 13)9.4 (2023 Sep 13)
Vindkast (m/s)1.8 2.7 (00:19)5.4 (15:50)16.1 (19)16.1 (Sep 19)16.1 (2023 Sep 19)
Sol (w/m2)0 0 (00:09)596 (12:10)842 (13)842 (Sep 13)842 (2023 Sep 13)
UV (Index)0 0.0 (00:09)0.0 (00:09)0.0 (12)0.0 (Sep 12)0.0 (2023 Sep 12)